Juridiskām personām

 • Darba tiesības
  • Darba līgumi;
  • Disciplinārsodi;
  • Uzteikums vai rīkojums par atlaišanu;
  • Pārstāvība pārrunās ar darba ņēmēju strīdus gadījumos;
  • Prasības pieteikuma sagatavošana tiesā;
  • Pārstāvība tiesā.

  Liela daļa uzņēmumu vadītāju vienkārši ignorē vai arī nepievērš pienācīgu uzmanību tam, kā tiek gatavota dokumentācija attiecībā uz darbiniekiem, kā rezultātā strīdus gadījumos, darbiniekam ir ļoti viegli pierādīt savu taisnību, jo dokumentos bieži vien nav ietvertas ar likumu paredzētas kādas noteiktas normas. Otra lielākā darba devēju kļūda ir tā, ka darbinieks tiek atbrīvots no darba pareizi nenoformējot šos dokumentus. Padomājiet, cik daudz jūs ietaupīsiet, ja jau laicīgi saņemsiet šāda veida konsultācijas!

 • Saistību tiesības
  • Pirkšana/ Pārdošana;
  • Noma/ Īre;
  • Būvniecība;
  • Kreditori/ debitori;
  • Zaudējumu atlīdzība;
  • Izlīgumi;
  • Dažādi citi līgumi;
  • Konsultēšana, pārstāvība tiesās, šķīrējtiesās

  Lielākā pieļautā kļūda parasti ir tāda, ka cilvēki it kā šādos ikdienas jautājumos, vispār nenoslēdz nekādu līgumu. Kā rāda pieredze, tad mūsdienās cilvēkiem godprātība bieži vien ir svešs jēdziens. Nenoslēdzot abpusēji parakstītu līgumu, zaudētājs būsiet tikai un vienīgi jūs. Padomājiet, no kādām problēmām, šāda līguma noslēgšana jūs pasargās nākotnē!

 • Lietu tiesības
  • Īpašuma iegūšana;
  • Nekustamā īpašuma pirkšana/ pārdošana;
  • Nekustamā īpašuma reģistrācija Zemesgrāmatā;
  • Pārrunu veikšana;
  • Strīdīgu jautājumu risināšana;
  • Konsultēšana, pārstāvība tiesās, šķīrējtiesās

  Bieži vien ir ļoti grūti atrast uzticamu un zinošu cilvēku, kas varētu palīdzēt jautājumos, kas saistīti ar nekustamajiem īpašumiem. Piedāvāju savus pakalpojumus ne tikai šo darījumu noslēgšanā, bet arī, lai izpētītu kādu konkrētu situāciju. Atcerieties, ka jau laicīgi iegūta informācija, palīdzēs jums nodrošināt panākumus jūsu plānu realizācijā.

 • Valsts iestādes
  • Valsts ieņēmumu dienests,
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,
  • Pārtikas un Veterināro dienestu,
  • Valsts darba inspekcija,
  • Iepirkumu uzraudzības biroju u.c.:
  • Konsultēšana par valsts iestāžu funkcijām, darbību, uzraudzību, kontroli utt.
  • Administratīvo sodu pārsūdzēšana;
  • Pārstāvība pārrunās ar valsts iestādi vai tiesā.

  Apzināti vai nē, bet bieži vien Valsts iestādes uzņēmumiem uzliek kādus neadekvātus ierobežojumus, liek maksāt nepamatotas soda naudas vai arī vienkārši attiecīgi nereaģē uz uzņēmuma jautājumiem vai ar likumu noteiktām tiesībām. Pret šādu iestāžu patvaļu ir jācīnās! Ir jāmāk pastāvēt par sevi un savām tiesībām. Un vislabāk, ja to izdara profesionālis, tādā veidā ieekonomējot gan jūsu naudu, gan laiku. 

 • Iepirkumu procedūras
  • Konsultācijas par Iepirkumu likumu;
  • Pārstāvēšana jebkurā procesa stadijā;
  • Komisijas sēžu protokolēšana;
  • Palīdzība, konsultācijas piedāvājuma sagatavošanā;
  • Vēstuļu, sūdzību, iesniegumu sagatavošana;
  • Pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un/vai tiesā.

  Nav noslēpums, ka daudzas Valsts iestādes nepieciešamos dokumentus sagatavo, lai uzvarētu „viņu" pretendents. Uzskatu, ka pret šādu rīcību ir aktīvi jācīnās- gan piedaloties šādos iepirkumos, gan arī nepieciešamības gadījumā, tos pārsūdzot.

  Strādājot Valsts iestādēs esmu guvusi neatsveramu praktisko pieredzi publisko iepirkumu jomā- gatavojot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai tiktu veikts nepieciešamais iepirkums; lai tiktu protokolētas komisijas sēdes, pieņemot attiecīgos lēmumus un, lai pēc nepieciešamības, pārstāvētu iestādi Iepirkumu uzraudzības birojā.

  Ticiet man, Iepirkumu likums ir pietiekoši komplicēts un bieži vien nesaprotams, lai uzņēmuma darbinieks varētu to saprast un visu dokumentāciju sagatavot saskaņā ar likuma vai nolikuma prasībām. Ļaujiet to izdarīt man, un jūs būsiet apmierināti ar sasniegtajiem rezultātiem!

 • Debitori
  • Kontaktēšanās un sarakste ar parādniekiem;
  • Piedalīšanās pārrunās;
  • Izdevīgākā rīcības plāna sagatavošana ar mērķi atgūt parādu;
  • Prasības pieteikuma iesniegšana tiesā par parāda atmaksu vai Uzņēmuma atzīšanu par maksātnespējīgu;
  • Konsultēšana, pārstāvība tiesās, šķīrējtiesās

  Kā viena no lielākajām problēmām uzņēmumiem ir debitoru parādi. Taču bieži vien, algot atsevišķu cilvēku, kuram nav attiecīgas kvalifikācijas vai iemaņu, ir ļoti dārgs pasākums. Uzskatu, ka uzņēmumam ir jādara viss iespējamais, lai atgūtu ne tikai parādu, bet arī, lai disciplinētu parādniekus un parādītu savu nostāju pret tiem, ar šādiem parādniekiem ir jācīnās. 

 • Maksātnespēja
  • Situācijas analīze, labākā risinājuma apspriešana;
  • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana Maksātnespējas iesniegšanai;
  • Pārstāvība tiesās un citās instancēs.

  Zinot, ka mūsu valstī ne tikai politiskā situācija, bet arī likumdošanas politika mainās gandrīz katru dienu, nav noslēpums, ka uzņēmumiem šādos apstākļos dzīvot un strādāt ir ļoti grūti. Bieži vien, vieglākais un izdevīgākais ceļš ir iet maksātnespējas procesu. Ļaujiet profesionālim parūpēties par šīm lietām, lai jūs varētu koncentrēties uz citiem, ne mazāk svarīgiem darbiem! 

 • Apdrošināšana
  • Konsultācijas, situācijas skaidrojums;
  • Pārrunas ar strīdā iesaistītajām pusēm;
  • Pārstāvēšana ar apdrošināšanas iestādi un/vai tiesu;

  Cik gan nav dzirdēti gadījumi, kad apdrošināšanas kompānijas atsakās izmaksāt kompensācijas. Taupot savus līdzekļus, laiku un resursus, ļaujiet to izdarīt jūsu vietā speciālistam, kurš iesaistīsies konkrētā situācijā un risinās šādus jautājumus jūsu vietā. 

 • Izlīguma pakalpojumi
  • Visu apstākļu noskaidrošana;
  • Objektīva risinājuma meklēšana;
  • Izlīguma iespēju meklēšana;
  • Pārstāvība jebkurā strīdus situācijā

  Nevienam nav noslēpums, ka tiesāšanās ir ne tikai dārgs, bet arī ļoti ilgstošs process. Taču, ja konfliktsituācijā tiek iesaistīta trešā, neatkarīga puse, tad bieži vien strīdus izdodas atrisināt pirms tiesas. Tādējādi jūs ietaupāt ne tikai savus līdzekļus, bet arī laiku un resursus. Ļaujiet man parūpēties par lietām, kurām nevajadzētu traucēt veikt jums jūsu ikdienas darbus!

 • ES Fondu apguve
  • Konsultācijas;
  • ieteikumi;
  • sadarbības iespējas meklēšana;
  • pārrunas ar konkrētām valsts iestādēm, kuras veic ES fondu līdzekļu uzraudzību

  Iestāšanās Eiropas Savienībā, mums ir devusi lielisku izdevību apgūt Eiropas Savienības fondus, lai paplašinātu vai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Iesaku izmantot šo lielisko dāvāto iespēju, piesaistot kvalificētu speciālistu!

 • Uzņēmējdarbības formas dibināšana, likvidācija, reorganizācija, pirkšana/pārdošana
 • -          Statūtu sastādīšana;

  -          Dibināšanas līguma sastādīšana;

  -          Dažādu konfidencialitātes līgumu sastādīšana;

  -          Pēc nepieciešamības- darba līgumu sastādīšana;

  -          Dažādu uzņēmumu starplīgumu sastādīšana;

  -          Nepieciešamās dokumentācijas priekš Uzņēmumu reģistra sastādīšana;

  -      Pārstāvība Uzņēmumu reģistrā

  Bieži vien, jaunajam uzņēmējam ir ļoti liela vēlme, dibināt savu uzņēmumu un sākt aktīvi darboties. Taču, sākot pašam meklēt un interesēties kādu uzņēmējdarbības veidu izvēlēties, kādi ir nepieciešamie dokumenti, cik daudz un kādai valsts iestādei maksāt, rodas pamatotas grūtības. Tāpēc piedāvāju pavisam vieglu variantu- izvēlēties profesināli, konsultantu, kas spēs šajās lietās sniegt padomu kā arī sagatavot visus nepieciešamos dokumentus priekš Uzņēmumu reģistra un citām valsts iestādēm, lai jaunā uznēmēja vienīgā rūpe būtu- savas uzņēmējdarbības uzsākšana.