Fiziskām personām

 • Ģimenes tiesības
  • Saderināšanās;
  • Laulības noslēgšana, laulības šķiršana;
  • Laulības līgums;
  • Laulāto mantiskās attiecības;
  • Bērnu adopcija;
  • Bērnu aizgādība;
  • Uzturlīdzekļu pieprasīšana;
  • Pārstāvība bāriņtiesās, tiesās

  Ja tā padomā, tad īstenībā, katru dienu mēs sastopamies ar situācijām, kuras ir saistītas ar jurisprudenci. Taču, jo ātrāk mēs to saprotam, un, jo ātrāk konsultējamies ar speciālistu, jo ātrāk mēs sevi varam pasargāt no dažādiem „pārsteigumiem" nākotnē. Bieži vien arī pavisam ikdienišķas situācijas, mēs varam atrisināt tikai ar speciālista iesaistīšanu, lai panāktu sev vēlamāku rezultātu. Aicinu jūs jau laicīgi parūpēties par savām interesēm un jau savlaicīgi iegūt visu nepieciešamo un noderīgo informāciju!

 • Saistību tiesības
  • Pirkšana/ Pārdošana;
  • Noma/ Īre;
  • Būvniecības līgumi;
  • Kreditori/ debitori- parāda atgūšana, parāda apstrīdēšana;
  • Rokas naudas līgumi;
  • Zaudējumu atlīdzība;
  • Izlīgumi;
  • Dāvinājumi;
  • Par dzīvojamo telpu īri;
  • Dažādi citi līgumi.

  Nepaļaujieties uz cilvēku mutiskiem solījumiem, jo kā zināms- solīts makā nekrīt! Vienmēr, pat ikdienišķās situācijās labāk ir noslēgt līgumu, nekā vēlāk nožēlot to, ka tas netika izdarīts. Tā jūs ne tikai ietaupīsiet savu naudu, bet arī nākotnē varēsiet neuztraukties par situācijas atrisinājumu, jo ar līgumu, jūs jau tik pat kā būsiet vinnējis! Ļaujiet man parūpēties par jūsu labklājību! 

 • Lietu tiesības
  • Īpašuma iegūšana;
  • Nekustamā īpašuma pirkšana/ pārdošana;
  • Nekustamā īpašuma reģistrācija Zemesgrāmatā;
  • Servitūti;
  • Ķīla.

  Ir desmitiem gadījumu, kad ap nekustamo īpašumu notiek dažādas konfliktsituācijas. Ticiet man, to atšķetināšana ir ļoti grūts un sarežģīts process un jūs viens pats ar to netiksiet galā. Jo ātrāk jūs vērsīsieties pēc kvalificētas palīdzības, jo vieglāk un ātrāk šo situāciju varēs atrisināt!

 • Darba tiesības
  • Darba līgumi;
  • Disciplinārsodi;
  • Uzteikums vai rīkojums par atlaišanu;
  • Pārstāvība pārrunās ar darba devēju strīdus gadījumos;
  • Prasības pieteikuma sagatavošana tiesā;
  • Pārstāvība tiesā.

  Kļūdains ir darba ņēmēju uzskats, ka pret darba devēju nav vērts cīnīties, jo tik un tās nekas netiks panākts. Tas ir aplam! Darba strīdu risināšana ir viens no lētākajiem savu tiesību aizstāvēšanas pasākumiem, jo nav jāmaksā valsts nodevas. Turklāt, arī Darba likums Darba ņēmējam uzliek par pienākumu pierādīt savu rīcību. Līdz ar to, atliek vien aizstāvēt savas tiesības likumīgā ceļā, ko arī aicinu jūs darīt! 

 • Maksātnespēja
  • Situācijas analīze, labākā risinājuma apspriešana;
  • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana Maksātnespējas iesniegšanai;
  • Pārstāvība tiesās un citās instancēs.

  Mūsdienu ekonomiskā un politiskā situācija valstī ir tik mainīga, ka vienu dienu mēs pelnām tūkstošus, bet jau nākamajā- pie mūsu durvīm klauvē kreditori. Pavisam jauna un reāli izmantojama lieta ir fiziskas personas maksātnespēja. Taču, lai šo visu pasākumu profesionāli sakārtotu un kontrolētu, iesaku jums vērsties pie profesionāļa, kas jums šādā lietā var palīdzēt! 

 • Ceļu policija
  • Konsultācija par pārkāpuma iespējamo pārsūdzēšanu;
  • Administratīvā soda pārsūdzēšana, t.sk.- fotoradaru sodi;
  • Pārstāvība tiesā.

  Domāju, ka nav tādu cilvēku, kuri nav saskārušies ar Ceļu policijas administratīvajiem sodiem. Pēc savas personīgās pieredzes varu teikt, ka pārsūdzot administratīvos sodus, vairāk kā 75% gadījumu, esmu šo lietu vinnējusi jau pirmajā pārsūdzības etapā. Un administratīvos sodus, es pārsūdzu vienkārši principa pēc!

 • Valsts iestādes
  • Valsts ieņēmumu dienests,
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,
  • Valsts darba inspekcija,
  • Veselības inspekcija
  • Ārstniecības iestādes u.c.
  • Konsultēšana par valsts iestāžu funkcijām, darbību, uzraudzību, kontroli utt.
  • Administratīvā soda pārsūdzēšana;
  • Pārstāvība pārrunās ar valsts iestādi vai tiesā, pretenzijas par nekvalitatīvu ārstēšanu utt.

  Ir ļoti daudz gadījumu, kad jums ikdienas situācijās kāda jautājuma risināšanā, ir jāgriežas pie valsts iestādes vai arī tā ir vērsusies pret jums. Bieži vien iestādes tikai sausi citē normatīvos aktus, bet lietu neizskata pēc būtības. Ļaujiet man būt jūsu starpniekam šādos gadījumos, un mēs panāksim jums vēlamu situācijas atrisinājumu! 

 • Biedrību dibināšana
  • Konsultācijas;
  • Kopsapulču sasaukšana;
  • Dokumentu noformēšana sapulcēm;
  • Visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana Biedrības reģistrēšanai- Statūti, dažādi protokoli utt.

  Uz doto brīdi, pateicoties valsts nostājai un pretimnākšanai, tiek dibinātas ļoti daudzas biedrības ar ļoti cēliem mērķiem. Taču bieži vien nezināšana vai dezinformācija, var nopietni apdraudēt biedrības reģistrēšanu vai arī pastāvēšanu. Aicinu jūs savā darbībā piesaistīt arī juristu, lai no tā iegūtu maksimālu labumu! Tai skaitā, piedalīšanos dažādu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvē! 

 • Apdrošināšana
  • Konsultācijas, situācijas skaidrojums;
  • Pārrunas ar strīdā iesaistītajām pusēm;
  • Pārstāvēšana ar apdrošināšanas iestādi un/vai tiesu;

  Apdrošināšanas kompānijas ļoti bieži izdomā dažādus nepamatotus atteikumus, lai tikai nebūtu jāizmaksā pienākošās kompensācijas. Šīs kompānijas ir pietiekoši lielas un varenas, kas nozīmē, ka saviem spēkiem ar šādām situācijām, jūs netiksiet galā. Bet tas nozīmē jums tikai papildus izdevumus. Ļaujiet man būt par starpnieku šādos gadījumos, un mēs panāksim jums pēc iespējas labvēlīgāku situācijas atrisinājumu! 

 • Izlīguma pakalpojumi
  • Visu apstākļu noskaidrošana;
  • Objektīva risinājuma meklēšana;
  • Izlīguma iespēju meklēšana;
  • Pārstāvība jebkurā strīdus situācijā

  Tas, ka situācijas risināšana tiesā ir ļoti dārgs un ilgs pasākums, nevienam nav noslēpums. Taču, jau laicīgi iesaistoties šādās situācijās, ir iespējams panākt izlīgumu jebkurai no pusēm. Turklāt trešās puses iesaistīšana palīdz sekmēt situācijas atrisinājumu, jo netiek izmantoti dažādi apvainojumi, skaļi vārdi un galu galā, varbūt tiek piedāvāts pavisam jauns, labvēlīgs lietas atrisinājums.