Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713

Biedrībām

Uzskatu, ka katras biedrības mērķis ir cēls, nesavtīgs un sabiedrībai nepieciešams. Līdz ar to, piedāvāju biedrībām savus, kvalificēta jurista pakalpojumus, lai šos biedrības mērķus realizētu un sniegtu sabiedrībai nepieciešamo labumu. Konsultēšu jebkuros jautājumos, palīdzēšu atrisināt jebkuru problēmu, ja ir nepieciešams, pārstāvēšu arī tiesās, šķīrējtiesās vai jebkurās valsts iestādēs.

Patreiz, aktuāli ir Eiropas Savienības fondi, kuri piedāvā apmaksāt lielāko daļu projekta izmaksu. Un, kas ir liels atbalsts tam, lai Biedrības varētu realizēt savus mērķus un ieceres. Kāpēc gan mums neizmantot šo iespēju, ko sniedz Eiropa.

Uz doto brīdi aktuāls ir arī jautājums par dzīvojamo māju renovāciju un/vai siltināšanu. Pēc personīgās pieredzes, zinu, ka šī jautājuma risināšana, nav viegls process, saskaroties ar atsevišķu iedzīvotāju vienaldzību, taču nekas nav neiespējams! Ja vien ir vēlēšanās uzlabot savus sadzīves apstākļus, tad ar likumdošanas palīdzību ir iespējams panākt šo projektu realizāciju. Palīdzēšu arī sagatavot juridiski pareizus nepieciešamos biedrības dokumentus, protokolēt sēdes utt. 

Jebkurai Biedrībai sniegšu nepieciešamās konsultācijas; palīdzēšu juridiski pareizi noformēt dažādus dokumentus, palīdzēšu juridiski pareizi sagatavot dokumentu sapulcēm; kā arī palīdzēšu sagatavot visus nepieciešamos dokumentus Biedrības reģistrēšanai- Statūti, dažādi protokoli utt.

Sazinieties ar mani, vai arī ļaujiet to izdarīt man, sadaļā Sazināties ar mani, un mēs kopā atradīsim risinājumu jebkurai jūsu problēmai.