Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
29.08.2012.

Fiziskas personas maksātnespēja

Pastāv maldīgs viedoklis, ka ja cilvēks saņem minimālo algu, tad viņš nevar uzsākt savu maksātnespējas procesu. Tā nav!

Attiecībā uz minimālo algu, Likums nosaka, ka personai vismaz iepriekšējos 6 mēnešus ir jāsaņem minimālā alga un jāmaksā nodokļi. Kas nozīmē to, ka ja persona saņem tikai minimālo algu, tad viņai ir iespēja uzsākt savu Maksātnespējas procesu.
Vēl obligāti ņemams vērā ir fakts, ka personai ir jābūt pietiekošiem līdzekļiem, lai varētu apmaksāt maksātnespējas administratora vienreizējo atalgojumu divu minimālo mēnešalgu apmērā (kas kopā ir 400 Ls) un jānomaksā valsts nodeva- 50 Ls apmērā. Papildus izdevumi vēl var būt sludinājumi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un mantas novērtēšana, atkarībā no tā, cik mantas (kustamas vai nekustamas) parādniekam pieder.
Lai vispār uzsāktu Maksātnespējas procedūru, personai ir jābūt parādiem par kopējo summu 5000 Ls, kuru saistības jau ir iestājušās, vai arī 10000 Ls, ja šīs saistības iestāsies gada laikā.
Aicinu, ikvienu, kam ir problēmas ar savu saistību dzēšanu, apsvērt iespēju par savas Maksātnespējas procesa uzsākšanu, ko mums likumīgā veidā piedāvā valsts.
atpakaļ