Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
01.01.2023.

UZTURLĪDZEKĻI

Sakarā ar to, ka no 01.01.2023. minimālā alga ir EUR 620, attiecīgi, mainās arī uzturlīdzekļos maksājamais apmērs. Jāņem vērā, ka šī norma stājas spēkā "automātiski", bez jebkādiem papildus lēmumiem, spriedumiem vai vienošanās. Katram, kam ir jāmaksā uzturlīdzekļi, šis paaugstinātais uzturlīdzekļu apjoms ir jāmaksā no 01.01.2023., pretējā gadījumā sāks izveidoties parāds, kuru pēc tam var piedzīt.

Katram, kam ir jāmaksā uzturlīdzekļi, šis paaugstinātais uzturlīdzekļu apjoms ir jāmaksā no 01.01.2023., pretējā gadījumā sāks izveidoties parāds, kuru pēc tam var piedzīt. 
Minimālais apmērs (atkarībā no minimālās algas un bērna vecuma (no bērna dzimšanas līdz 7 gadu vecumam)- EUR 155 (no UGF 107,50 EUR)
EUR 186 (no bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadiem), no UGF 129 EUR). 
atpakaļ