Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
03.08.2022.

DARBA LIKUMS

01.08.2022. ir stājušies spēkā apjomīgi grozījumi Darba likumā. Svarīgākās izmaiņas:

Būtiskas izmaiņas ir saistītas ar darbiniekam nolīgto darba laiku. Nolīgtais dienas vai nedēļas darba laiks darba līgumā būs jānorāda, ja darbinieka darba grafiks ir pilnībā vai lielākoties paredzams.
Jaunie grozījumi DL 24. panta pirmajā daļā paredz, ka darba devējam pirms koplīguma vai tā izmaiņu stāšanās spēkā vai tieši spēkā stāšanās dienā ir pienākums darbiniekus iepazīstināt ar darba koplīgumu vai tā grozījumiem. “Šis pienākums ir izpildāms rakstveidā, piemēram, nosūtot darbiniekam e-pastu (vai citādi) un paziņojot par izmaiņām darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos, kas tieši skar darbinieku. Svarīgākais ir darīt darbiniekam zināmas ieviestās izmaiņas. 
Tiek ieviests, ka turpmāk darba devējs, ņemot vērā darba līguma veidu un nolīgto darba laiku, ir tiesīgs noteikt dažādus pārbaudes laika termiņus
tiek pagarināts paternitātes atvaļinājuma termiņš. Turpmāk tas būs desmit darba dienas. Tēviem būs iespēja to izmantot sešu mēnešu laikā, turklāt nav aizliegta šī atvaļinājuma sadalīšana.
atpakaļ