Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
01.11.2022.

HĀGAS KONVENCIJA

2022. gada 25.oktobrī, Rīgas pilsētas tiesa taisīja spriedumu Civillietā Nr. C77816122 par A.B. 18.08.2022. pieteikumu par C.D. un E.F. atgriešanu no Latvijas Nīderlandē. Lietas būtība- par Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ietvaros.

Pēc samērā spraigas, nervozas un diezgan ilgas cīņas aizstāvot savu Klienti, pret kuru šī civillieta tika ierosināta, tiesa nosprieda likumīgi un taisnīgi neļaut bērnus no Latvijas izvest atpakaļ uz Nīderlandi, kur ģimene bija nodzīvojusi pēdējos piecus gadus, kas saskaņā ar Hāgas konvenciju, skaitījās viņu mītnes zeme
Lietā tika ieguldīts nopietns darbs ar pierādījumiem un maniem argumentiem. Protams, tas ir tikai pirmās instances spriedums. Paredzam, ka otra puse šo spriedumu pārsūdzēs. Tāpēc par šo lietu vēl būs ko pastāstīt. 
atpakaļ