Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
30.04.2021.

Jauni nosacījumi dzīvojamo telpu īres līgumiem

1. maijā stājas spēkā jauns Dzīvojamo telpu īres likums (vecais likums zaudēs spēku), kas turpmāk reglamentēs tiesiskās attiecības starp dzīvojamās telpas izīrētāju un īrnieku, nosakot viņu vispārējās tiesības, pienākumus un atbildību, tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus, kā arī dzīvojamo telpu īres līguma pamatnoteikumus.

Jaunā likuma mērķis, kā norādīts tā 2. pantā, ir mājokļa pieejamības veicināšana, nodrošinot taisnīgu līdzsvaru starp dzīvojamās telpas izīrētāja un īrnieka interesēm.
Jaunajā likumā īres līgumus varēs slēgt tikai uz noteiktu termiņu. Turklāt tos nevarēs grozīt.
Jaunais likums paredz iespēju īres tiesības nostiprināt zemesgrāmatā. Pārejas regulējumā noteikts, ka īres līgumus, kuri tika noslēgti pirms jaunā likuma spēkā stāšanās brīdim, īrnieks vai izīrētājs varēs prasīt ierakstīt zemesgrāmatā piecu gadu laikā no likuma spēkā stāšanās. 
Ja īrniekam ir noslēgts īres līgums līdz 2021. gada 1. maijam, šis līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā un mājoklim mainās īpašnieks, tad jaunajam saimniekam līgums ir saistošs līdz 2026. gada 31. decembrim.

atpakaļ