Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
14.06.2018.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos"

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos" šādus grozījumus: 1. Aizstāt 4.1. un 4.2.apakšpunktā ciparus un vārdu "1., 2., 3., 4., un 6." ar cipariem un vārdu "1., 2., 3., 4., 6. un 7." 2. Aizstāt 5.punkta ievaddaļā ciparus un vārdu "1., 2., 3., 4., un 6." ar cipariem un vārdu "1., 2., 3., 4., 6. un 7." Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis Paskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos"" Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistībā ar pilsētas nozīmes maršruta Nr.7 "Priedaine-SIVA koledža" atjaunošanu maršrutu tīklā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atvieglojumu saņemšanu visos pilsētas maršruta autobusos, saistošie noteikumi papildināti ar šī maršruta numuru. 2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi tiek veikti saistošo noteikumu punktos un apakšpunktos, kuros ir minēti Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta maršruti. Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta numerācija tiek precizēta atbilstoši jaunajai pilsētā noteiktajai maršrutu numerācijai. 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes. 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes. 5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes. 6. Informācija par konsultācijām Nav nepieciešama.

Grozījumi stājas spēkā 2018.gada 11.jūlijā
atpakaļ