Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
21.06.2018.

Izmaiņas Paziņošanas likumā

9. pantā: papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā: "(11) Dokumentu paziņo uz oficiālo elektronisko adresi Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ja adresātam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts. Dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas."; izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: "(4) Prezumpciju, ka dokuments paziņots otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz oficiālo elektronisko adresi vai pa elektronisko pastu vai paziņots, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, adresāts var atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli dokumenta saņemšanai. Ja rodas domstarpības, iestādei ir pienākums pierādīt, ka elektroniskais dokuments ir nosūtīts."

Šīs Likuma izmaiņas stāsies spēkā tikai no 2018.gada 1.septembra.
Izmaiņa Likumā nosaka, ka pilnīgi oficiāli tiek atzīta arī elektroniskā sarakste ar adresātu. Šīs Likuma izmaiņas gan ir jāskata kopsakarībā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu, kurš ir stājies spēkā 2018.gada 1.martā.
atpakaļ