Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
03.12.2012.

Labās ziņas parādniekiem

2012.gada 8.novembrī, Saeima pieņēma Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu (turpmāk- Likums). Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc attiecīgās iestādes pievērsa šim jautājumam tik lielu uzmanību, bija tas, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk- PTAC) arvien vairāk tika saņemtas sūdzības, nevis par preci vai pakalpojumu, bet gan- par parāda atgūšanas procesu. PTAC būs arī tā iestāde, kas veiks parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk- firmu) uzraudzību un kontroli.

Likums noteiks kreditoriem un firmām vienotus principus un kārtību parāda atgūšanai, un nodrošinās parādnieku tiesību un ekonomisko interešu aizsardzību parāda atgūšanas procesā.

Likums noteiks arī to, ka firmām no 2013.gada 1.maija būs jāsaņem speciāla atļauja (licence), lai varētu vērst parādu piedziņu. Uz doto brīdi Latvijā ir 67 šādas firmas, kuru darbības principi vispār nav reglamentēti.

Svarīgi, ka parādniekam būs iespēja izteikt savas pretenzijas 21 dienas laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Tiks uzskatīts, ka parādnieks informāciju ir saņēmis septītajā dienā pēc sūtījuma nodošanas pastā. Vēl- parādnieks varēs piedāvāt savu maksājuma saistību nokārtošanas kārtību un termiņu. Pēc parādnieka prasības, firmai, būs jāiesniedz parāda esamību un tā apmēru pamatojošu dokumentu kopijas. Visi strīdi tiks izskatīti civilprocesa kārtībā. Ministru kabineta noteikumi arī noteiks- parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru, kā arī izdevumus, kuri nav atlīdzināmi.

Pats galvenais, kas iz uzsvērts šajā Likumā ir tas, ka firma nedrīkstēs izmantot agresīvas saskarsmes formas (tai skaitā- izteikt draudus); sazināties ar parādnieku viņa cieņu un godu aizskarošā formā; apmeklēt parādnieku viņa darba vietā, vai dzīvesvietā bez parādnieka iepriekšējas piekrišanas; sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par parāda nesamaksāšanas sekām; sazināties ar parādnieku svētdienās vai svētku dienās; saskarsme notiek laikā no plkst.21.00. līdz 8.00. vai bez parādnieka iepriekšējas piekrišanas laikā no plkst.21.00. līdz 23.00.

Likums stāsies spēkā 2012.gada 11.decembrī.

atpakaļ