Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713
23.11.2012.

Bērnu kopšanas pabalsts

Valdība tomēr ir ne tikai runājusi, bet arī darbos apstiprinājusi savus vārdus, izdodot Ministru kabineta noteikumus, kas stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī

Grozījumi 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1609 "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību" paredz, ka no 2013.gada 1.janvāra bērnu kopšanas pabalsts līdz bērna gada vecumam, būs- 100 LVL, personai, kura nav nodarbināta. 100 LVL pabalsts, par bērnu no 1 līdz 1,5 gadiem un 30 LVL par bērnu no 1,5 līdz 2 gadiem. Īsumā tas nozīmē, ka no bērna dzimšanas līdz viņa 1,5 gadiem, pabalsta apmērs ir 100 LVL, no bērna 1,5 līdz 2 gadiem, pabalsts samazinās līdz 30 LVL.
atpakaļ