Raiņa iela, 101, Jūrmala,
E-pasts: baiba@bmbirojs.lv,
Telefons: 29517713

Jaunumi

17.04.2023.

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

Saskaņā ar izmaiņām Imigrācijas likumā, lielākajai daļai Krievijas Federācijas pilsoņu, kas dzīvo Latvijā, uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš beigsies 01.09.2023.
lasīt vairāk...
01.01.2023.

UZTURLĪDZEKĻI

Sakarā ar to, ka no 01.01.2023. minimālā alga ir EUR 620, attiecīgi, mainās arī uzturlīdzekļos maksājamais apmērs. Jāņem vērā, ka šī norma stājas spēkā "automātiski", bez jebkādiem papildus lēmumiem, spriedumiem vai vienošanās. Katram, kam ir jāmaksā uzturlīdzekļi, šis paaugstinātais uzturlīdzekļu apjoms ir jāmaksā no 01.01.2023., pretējā gadījumā sāks izveidoties parāds, kuru pēc tam var piedzīt.
lasīt vairāk...
26.12.2022.

E-adrese no 01.01.2023.

Visām juridiskajām personām, tajā skaitā, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrībām un biedrībām, no 2023.gada 1.janvāra būs obligāta oficiālā elektroniskā adrese. To ir iespējams izveidot caur portālu www.latvija.lv un tas ir bezmaksas.
lasīt vairāk...
21.11.2022.

Kriminālatbildība dzērājšoferiem

2022. gada 25.novembrī stājas spēkā izmaiņas Krimināllikumā par to, ka šoferiem, kas pie stūres sēdīsies alkohola reibumā virs 1,5 promilēm, iestāsies kriminālatbildība. Turklāt tiks konfiscēts transporta līdzeklis, ar kuru šis noziedzīgais nodarījums ir izdarīts. Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts ar transportlīdzekli, kas pieder citai personai, no noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas piedzen pilnu vai daļēju šā transportlīdzekļa vērtību.
lasīt vairāk...
01.11.2022.

HĀGAS KONVENCIJA

2022. gada 25.oktobrī, Rīgas pilsētas tiesa taisīja spriedumu Civillietā Nr. C77816122 par A.B. 18.08.2022. pieteikumu par C.D. un E.F. atgriešanu no Latvijas Nīderlandē. Lietas būtība- par Hāgas konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ietvaros.
lasīt vairāk...
03.08.2022.

DARBA LIKUMS

01.08.2022. ir stājušies spēkā apjomīgi grozījumi Darba likumā. Svarīgākās izmaiņas:
lasīt vairāk...
16.02.2022.

Jauns regulējums laulāto šķiršanās lietās

Saeima jau ir pieņēmusi grozījumus un tie jau arī ir izsludināti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kaut gan stāsies spēkā 2022. gada 1.maijā
lasīt vairāk...
22.11.2021.

Jauns piespiedu zemes nomas regulējums

Jauna, ar likumu noteikta 4% likme piespiedu zemes nomai no 2022. gada 1.janvāra. 2021. gada 30. septembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”, kuri tika izstrādāti ar mērķi noteikt vienotu regulējumu attiecībām starp mājokļu un zemes īpašniekiem dalītajā īpašumā. Piespiedu nomas reforma paredz, ka likumiskā lietošanas maksa ir 4% gadā no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāka par 50 eiro gadā.
lasīt vairāk...
09.06.2021.

Par attālinātā darba veikšanu

2021.gada 1.augustā stāsies spēkā grozījumi Darba likumā, kas noteiks, ka Darba devējam (ja darba devējs un dabinieks būs vienojušies), būs jāsedz darbinieka izdevumi, kas saistīti ar attālināta darba veikšanu. Attiecīgi, papildinot Darba likuma 76.panta 4. daļu sekojošā redakcijā:
lasīt vairāk...
01.06.2021.

KOPĪPAŠUMS

Beidzot, pēc vairāk nekā gada tiesāšanās, pirmās instances tiesa, savā spriedumā nolēma noraidīt Prasītāja prasību par kopīpašuma izbeigšanu.
lasīt vairāk...
26.05.2021.

Trešajās valstīs iegādātām precēm muitošana un PVN no pirmā centa

No 2021. gada 1. jūlija tiek atcelts pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojums no trešajām valstīm ienākušajiem preču sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 22 eiro. Tas nozīmē, ka par interneta veikalos iegādātajām mazas vērtības precēm, kas iegādātas ārpus Eiropas Savienības, būs gan jāmaksā PVN, gan jākārto muitas formalitātes.
lasīt vairāk...
19.05.2021.

BEZMAKSAS JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

2018.gada 1.oktobrī, starp mani kā Juridiskās palīdzības sniedzēju un Juridiskās palīdzības administrāciju tika noslēgts Juridiskās palīdzības līgums par bezmaksas juridiskās palīdzības sniegšanu trūcīgām un maznodrošinātām personām.
lasīt vairāk...
30.04.2021.

Jauni nosacījumi dzīvojamo telpu īres līgumiem

1. maijā stājas spēkā jauns Dzīvojamo telpu īres likums (vecais likums zaudēs spēku), kas turpmāk reglamentēs tiesiskās attiecības starp dzīvojamās telpas izīrētāju un īrnieku, nosakot viņu vispārējās tiesības, pienākumus un atbildību, tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus, kā arī dzīvojamo telpu īres līguma pamatnoteikumus.
lasīt vairāk...
07.01.2021.

SKC-276/2020

Darbinieku tiesības darbavietā primāri regulē Darba likums. Tomēr tas neaptver visus darba attiecību aspektus. Piemēram, netiek regulēti ar mobingu – psiholoģiskā terora veidu – saistītie jautājumi, tostarp nav noteikta atlīdzība par morālo kaitējumu pēc īstenota mobinga. Tomēr mobings eksistē, un tam pakļautie darbinieki bieži nezina, kā rīkoties un kā situāciju mainīt. Arī Latvijā pamazām veidojas tiesu prakse šādu strīdu risināšanā. Man bija tas gods personīgi pārstāvēt Darba ņēmēju civillietā par mobingu darba vietā SKC276/2020. Tiesvedība norisinājās 4 gadus un tikai Senāts "salika visu pa plauktiņiem", kaut gan prasības pieteikumā jau tika norādītas visas mobinga pazīmes.
lasīt vairāk...
14.10.2020.

Sabiedriskā transporta kontroliera tiesības izsēdināt pasažieri bez sejas maskas

Sociālajos tīklos tiek izplatīta nepatiesa informācija par to, ka izsēdināt no sabiedriskā transporta pasažieri, kurš neievēro normatīvajos aktos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, ir pretlikumīgi.
lasīt vairāk...
01.07.2020.

Svarīgākais, kas jāzina par jauno Administratīvās atbildības likumu

1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums (AAL), bet Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss spēku zaudēs. Jaunā likuma mērķis ir aizsargāt pašreizējo tiesisko iekārtu, arī sabiedrības tiesiskās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, sabiedrisko kārtību, kā arī, ievērojot personas pamattiesības, nodrošināt efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu un panākt tiesisko attiecību taisnīgu noregulēšanu.
lasīt vairāk...
21.06.2018.

Būs bargāki sodi ceļu satiksmē

Svarīgākais: I. "Par tālruņa, piezīmjdatora, planšetdatora vai viedierīces lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad tālruni, piezīmjdatoru, planšetdatoru vai viedierīci izmanto brīvroku režīmā, - uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt euro."; II. "Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā: 1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu; 2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, u. tml.); 3) apzināta sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā; 4) braukšana ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņa un triciklu vai kvadriciklu uz aizmugurējiem riteņiem uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā; 5) apzināta strauja bremzēšana, kas rada ceļu satiksmei bīstamu situāciju, ja saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem tā nav nepieciešama ceļu satiksmes drošībai, - uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro." III. Ir palielināts sods Par drošas distances vai intervāla neievērošanu — "izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro."
lasīt vairāk...
21.06.2018.

Izmaiņas Paziņošanas likumā

9. pantā: papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā: "(11) Dokumentu paziņo uz oficiālo elektronisko adresi Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ja adresātam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts. Dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas."; izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: "(4) Prezumpciju, ka dokuments paziņots otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz oficiālo elektronisko adresi vai pa elektronisko pastu vai paziņots, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, adresāts var atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli dokumenta saņemšanai. Ja rodas domstarpības, iestādei ir pienākums pierādīt, ka elektroniskais dokuments ir nosūtīts."
lasīt vairāk...
21.06.2018.

Datu aizsardzības likumdošana

Neskatoties uz to, ka oficiāli Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, stājās spēkā 2018.gada 25.maijā, mūsu valdība tikai 21.06.2018. pieņēma jaunu, Regulai atbilstošu likumu- Fizisko personu datu apstrādes likums, kurš stāsies spēkā 2018.gada 5.jūlijā. Likuma mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus fiziskās personas datu (turpmāk - dati) aizsardzības sistēmas izveidošanai nacionālajā līmenī, paredzot šim nolūkam nepieciešamās institūcijas, nosakot to kompetenci un darbības pamatprincipus, kā arī reglamentējot datu aizsardzības speciālistu darbību un datu apstrādes un brīvas aprites noteikumus.
lasīt vairāk...
14.06.2018.

Par jaunu nodevu Jūrmalā, saistībā ar būvniecību

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26 Jūrmalā 2018.gada 14.jūnijā (prot. Nr.9, 32.p.) Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 10.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 16.1punktu Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošie noteikumi Nr.13 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu".
lasīt vairāk...
14.06.2018.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos"

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos" šādus grozījumus: 1. Aizstāt 4.1. un 4.2.apakšpunktā ciparus un vārdu "1., 2., 3., 4., un 6." ar cipariem un vārdu "1., 2., 3., 4., 6. un 7." 2. Aizstāt 5.punkta ievaddaļā ciparus un vārdu "1., 2., 3., 4., un 6." ar cipariem un vārdu "1., 2., 3., 4., 6. un 7." Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis Paskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.25 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos"" Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistībā ar pilsētas nozīmes maršruta Nr.7 "Priedaine-SIVA koledža" atjaunošanu maršrutu tīklā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atvieglojumu saņemšanu visos pilsētas maršruta autobusos, saistošie noteikumi papildināti ar šī maršruta numuru. 2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi tiek veikti saistošo noteikumu punktos un apakšpunktos, kuros ir minēti Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta maršruti. Jūrmalas pilsētas sabiedriskā transporta numerācija tiek precizēta atbilstoši jaunajai pilsētā noteiktajai maršrutu numerācijai. 3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes. 4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes. 5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes. 6. Informācija par konsultācijām Nav nepieciešama.
lasīt vairāk...
01.06.2015.

Saeima pagājušā gada nogalē pieņēmusi apjomīgus grozījumus Darba likumā, kas paredz noteikt jaunus pienākumus, atbildību un tiesības gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem.

Izmaiņas skars arī vecāku tiesības uz atvaļinājumu, asinsdonoriem piešķiramo atpūtas dienu skaitu, atvaļinājuma naudas izmaksu, darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī to darbinieču aizsardzību, kuras baro bērnu ar krūti.
lasīt vairāk...
28.05.2015.

Sodu palielināšana par braukšanas ātruma pārsniegšanu

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 26.maijā, noslēdza darbu pie izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz palielināt naudas sodus par būtisku atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.
lasīt vairāk...
04.12.2014.

Tiek prognozēta arī Jūrmalas pilsētas tiesas likvidācija

Tiek prognozēts, ka nākamgad tiks veikta Jūrmalas pilsētas tiesas reorganizācija jeb likvidācija, līdzīgi kā tas notika ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu.
lasīt vairāk...
09.01.2014.

Vērtēs likuma grozījumus, kas paredz iespēju samaksāt pusi no administratīvās soda naudas

Saeimas deputāti 09.01.2014. nodeva izskatīšanai komisijās grozījumu projektu Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz vainas atzīšanas gadījumā samaksāt pusi no soda naudas. Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātie grozījumi paredz, ka institūcija, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu un konstatējot, ka persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, atzīst savu vainu, var izteikt tai piedāvājumu slēgt vienošanos. Slēdzot vienošanos, pārkāpējs apņemas piemēroto naudas sodu samaksāt brīvprātīgi desmit darba dienu laikā. Saskaņā ar vienošanos institūcija samazina personai piemēroto naudas sodu par 50%. Ja pārkāpējam piemērots, piemēram, 50 eiro sods, tad, noslēdzot vienošanos, tas tiek samazināts attiecīgi uz 25 eiro. Ja administratīvā pārkāpuma lietā tiek piemērota vienošanās, piemērojamais naudas sods var būt mazāks par sankcijā noteikto minimālo naudas sodu, izņemot gadījumus, kad soda apmēri izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem. Vienošanās noslēgšana citās lietās piemērotos sodus neietekmē, tie tiek piemēroti sākotnēji noteiktajā apmērā. Vienošanās gadījumā lēmums par administratīvā soda piemērošanu nav pārsūdzams. Ja lēmumā par soda uzlikšanu personai ir noteikti citi sodi, šie sodi arī nav pārsūdzami.
lasīt vairāk...
23.05.2013.

Situācijas atvieglojums parādu gūstā nonākušajiem

Lai līdzsvarotu kreditoru un parādnieku intereses, palielināts piedziņas procesā parādniekam saglabājamo līdzekļu minimums, nosaka Saeimas deputātu 23.05.2013. trešajā, galīgajā, lasījumā pieņemtie grozījumi Civilprocesa likumā. No nākamā gada parādniekam saglabājamo līdzekļu minimumu noteiks minimālās algas apmērā, saglabājot arī līdzekļus par katru nepilngadīgo bērnu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā, kas patlaban noteikts 45 lati mēnesī, iepriekš informēja Saeimas Preses dienestā.
lasīt vairāk...
04.04.2013.

Būtisks pavērsiens fotoradaru lietā

Satversmes tiesa (ST) atzinusi, ka valsts pamatlikumam neatbilst Latvijā līdz ar fotoradariem iedibinātā prakse, ka par braukšanas ātruma pārsniegšanu sods tiek piemērots automašīnas īpašniekam, nenoskaidrojot pārkāpuma faktisko izdarītāju.
lasīt vairāk...
18.03.2013.

Par PSIA "Jūrmalas namsaimnieks"/ SIA "Jūrmalas ūdens" nelikumīgām darbībām

Saņemot PSIA "Jūrmalas namsaimnieks" rēķinu par martu, konstatēju, ka tajā ir redzama jauna maksājumu pozīcija "Ūdens un kanalizācija (mājas starpība), kas manā gadījumā sastāda 2,08 kubus un maksā 4,61 LVL. Šī paša rēķina 7.punktā ir minēts- "informējam, ka no 01.01.2013. pakāpeniski SIA "Jūrmalas ūdens" zstādīs PSIA "Jūrmals namsaimnieks" apsaimniekotajās mājās rēķinu par patērēto ūdens daudzumu pēc mājas ievadskaitītāja. Ūdens starpība tiks sadalīta 09.12.2008. MK noteikumu Nr. 1013 noteiktajā kārtībā".
lasīt vairāk...
03.12.2012.

Labās ziņas parādniekiem

2012.gada 8.novembrī, Saeima pieņēma Parādu ārpustiesas atgūšanas likumu (turpmāk- Likums). Viens no svarīgākajiem iemesliem, kāpēc attiecīgās iestādes pievērsa šim jautājumam tik lielu uzmanību, bija tas, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk- PTAC) arvien vairāk tika saņemtas sūdzības, nevis par preci vai pakalpojumu, bet gan- par parāda atgūšanas procesu. PTAC būs arī tā iestāde, kas veiks parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk- firmu) uzraudzību un kontroli.
lasīt vairāk...
23.11.2012.

Bērnu kopšanas pabalsts

Valdība tomēr ir ne tikai runājusi, bet arī darbos apstiprinājusi savus vārdus, izdodot Ministru kabineta noteikumus, kas stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī
lasīt vairāk...
08.10.2012.

Maksātnespējīgajām fiziskajām personām grib atvieglot bankrotu un saīsināt parādu dzēšanas termiņu līdz vienam gadam

«Grozījumi paredz saīsināt termiņu, kurā maksātnespējīgā fiziskā persona var lūgt tiesu dzēst atlikušās parādsaistības līdz vienam gadam,» ieceri skaidro Saeimas deputāts Viktors Valainis. Jāatgādina, ka pēc pašreizējā maksātnespējas likuma prasībām maksātnespējīgas fiziskās personas parādu dzēšanas termiņš - atkarībā no parādsaistībām - iestājas aptuveni pēc 2,5 līdz 4 gadiem no maksātnespējas pasludināšanas brīža.
lasīt vairāk...
06.09.2012.

Nodokļu amnestija jeb Nodokļu atbalsta pasākums

Nodokļu atbalsta pasākumu paredzēts uzsākt 2012. gada 1. oktobrī. Nodokļu atbalsta pasākums būs vienreiz veicama aktivitāte nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kas līdz noteiktam brīdim veikuši nodokļu pamatparāda un 10% soda naudas samaksu.
lasīt vairāk...
29.08.2012.

Fiziskas personas maksātnespēja

Pastāv maldīgs viedoklis, ka ja cilvēks saņem minimālo algu, tad viņš nevar uzsākt savu maksātnespējas procesu. Tā nav!
lasīt vairāk...
20.08.2012.

Par parādu piedziņas kompāniju patvaļu

Izskatās, ka Kauguros, bet iespējams, arī visā Jūrmalā, savu darbību par parādu piedziņu ir uzsākusi konkrēta parādu piedziņas kompānija, kuru pilnvarojusi to darīt ir, konkrēta (vārdā nesaukšu) Jūrmalas pašvaldības pakļautībā esoša iestāde, kura nodarbojas ar apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu.
lasīt vairāk...